top of page

Boost linear

Kako radi senzor pritiska vazduha?


Turbo senzor pritiska je senzor koji obezbeđuje linearnu struju od 0 do 5 volti u skladu sa pritiskom na svojoj membrani. Senzori ugrađeni na vozila su dimenzionirani (za uštedu troškova od strane proizvođača) na osnovu maksimalnih mogućnosti originalnog turbo pritiska. Može se dogoditi nakon mapiranja (na primjer vozila sa većim turbom) da ovi senzori stižu do maksimalne granice, što dovodi do greške u kontrolnoj jedinici. U ovim slučajevima nastavljamo sa zamenom senzora sa jednim sa većim kapacitetom (na primjer, od 3 do 4 bara). Ova promena nužno zahteva linearizaciju (usklađivanja) senzora u upravljačkoj jedinici, promenom referentne skale senzora (volti / mbar) i omogućavajući kontroloru da ispravno pročita vrednosti i izbegavanje greške u racunaru.

Kako podesavati ECU na Boost senzor?


Sve referentne tabele senzora instalirane na vozilu pišu se u softveru upravljačke jedinice, tako da zamena sa drugim osobinama sa različitim tehničkim specifikacijama zahtijeva modifikaciju upravljačke jedinice, na kraju kontrola pritisak koji dijagnostika pročita i montažom analognog manometra kontroliše se pritisak kako bi bili sigurni da su kalkulacije ispravne i da jedinica radi ispravno.

BOOST
bottom of page