top of page

Throttle valve off

Šta je  Throttle valve?


Rad Actuator Throttle Valve (TVA), sličan onom vrtložnom ventilu, omogućava motoru da se zaustavi bez vibriranja i pomaže da se izduvni gasovi iz EGR ventila ponovo  ne usisaju u motor. Imam greške sa klapnom za gašenja, može li biti isključena?


Elektronski pogon ventila je vrlo delikatna komponenta. U slučaju oštećenja, zamena i radna usluga prekoračuju cenu elektronske isključenosti od strane upravljačke jedinice koja rešava problem kod izvora i sprečava ponavljanje u budućnosti.

Throttle valve TVA  off
bottom of page