top of page

MAF

Šta je protokomer MAF?


Protokomer je maseni merač protoka vazduha koji meri količinu i temperaturu vazduha koji ulazi u motor. Njegova operacija je veoma važna jer omogućava pravilno podešavanje količine goriva za ubrizgavanje.Kada ću morati  iskljućiti protokomer MAF?


Gašenje protokomera se ne preporučuje, osim u vrlo posebnim slučajevima, na primer, na vrlo detaljnom automobilu sa povećanim turbo kompresorom, može se desiti da senzor protoka vazduha dostigne maksimalni napon prihvaćen od strane upravljačke jedinice, što je produkt greške DTC. To se dešava zato što prikazana količina vazduha prelazi granice konstrukcije merača protoka, u ovom slučaju je prikladno izvoditi isključivanje merača protoka pomoću programiranja ECU-a. Sa ovom modifikacijom, automobil više neće imati ograničenje snage i sigurnost, takođe će biti moguće fizički isključiti i ukloniti senzor i njegovo ožičenje.

MAF
bottom of page