top of page

EGR

Šta je EGR ventil?


EGR ventil (recirkulacija izduvnih gasova) uveden je u vozila kao sistem za smanjenje emisije izduvnih gasova. Operacija se sastoji od uzimanja količine izduvnih gasova koji su već sagoreli i ponovo se vraćaju preko usisne grane u motor kako bi se ponovo spalili, kako bi se smanjilo zagađenje. Od teoretske tačke ovaj sistem je sjajna inovacija i dobijeni su odlični rezultati, a takođe se smanjuju i temperature izduvnih gasova, naravno ovaj sistem dobro radi na laboratorijskom motoru.

 


Kakvi problemi nastaju tokom duže eksplatacije?


Na duži rok, gasovi koji se ponovo unose iz ventila uzrokuju stvaranje prljavštine i ostataka ulja duž celog sklopa koji povezuje izduvni ventil sa usisnom granom, gdje su unutra prisutni senzori pritiska koji su često oštećeni prisustvom ove supstance to ne bi trebalo da bude tamo. Oštećenja koja se javljaju na vozilima sa problemima EGR ventila mogu biti prisustvo crnog gustog dima, gubitak snage, nepravilno ubrzgavanje i oštećenje motora.

Takođe, ovaj ventil je odgovoran za oštećenje turbine i rano starenje motora, jer je to jedina komponenta koja daje mogućnost da motor radi u prljavštini, jer omogućava ponovno korištenje izduvnih gasova umesto svežeg vazduha. Verujemo da je EGR glavni uzročnik problema sa filterom čestica čađi DPF-om.

 Da li bolje zameniti ili isključiti?


Zamenom novog rezervnog dela, prevazilaze se troskovi gasenja EGR-a pomoću softvera. Najzad, sa novim ventilom, problem se može pojaviti u budućnosti, umesto s uklanjanjem (mapiranjem) problem se rešava u korenu, tako da se nikada više ne ponavlja u budućnosti. 

bottom of page