top of page

DPF-FAP

Šta je dizel partikular filter?


Filter za dizel čestice je uređaj za ekologiju, ugrađen u izduvni sistem u većini dizel vozila.Takođe se ugrađuje na benzinska  motore kao GPFKako DPF -FAP radi?


Njegov zadatak je zadržava  čestice izduvnih gasova kako se ne bih izbacivalo u atmosferu. Upravljačka jedinica motora može izračunati stanje filtera zbog senzora temperature i pritiska koji su postavljeni pre i posle. Kada je filter puni, temperature i pritisci filtera dramatično se povećavaju, u tom slučaju, racunar ECU započinje fazu regeneracije,sa povećanom količinom ubrizgavnja goriva koja neće u potpunosti sagoreti u komori za sagorevanje (cilindru), zatim izlazi iz motora i kroz izduvnu cev do filtra za čestice, gde će visoka temperature omogućiti sagorevane - spaljivanje supstanci koje se akumuliraju u DPF-u. Pitanje na koje se ne odgovara je: gde odlaze supstance sadržane  DPF-u,FAP-a kada su spaljuju? I šta se hemijski dešava tokom regeneracije? S obzirom da sistem može izgledati kao revolucija u automobilskoj i ekološkoj industriji, suočavamo se sa nekim tehničkim aspektima koji bi mogli uticati na efikasnost ovog sistema. 


Da li je DPF-FAP opasan za čovekovo zdravlje?


Očuvanje mase kaže: "Ništa nije stvoreno, ništa nije izgubljeno, sve se transformiše." Filter čestica sadrži sve što se oslobađa sagorevanjem dizela, uključujući i metalne čestice i ugljenik koji dolaze iz motora. U motoru bez DPF-a,FAP-a, supstance nisu dovoljno velike da bi se smatrale opasnim po ljudsko zdravlje, jer zaustavljanje u gornjem disajnom traktu i ne mogu prodreti u alveole. U motoru sa DPF-om ove supstance spaljuju se, a molekuli koji izlaze iz filter su znatno manji od prvobitnih, oni su u stanju da zaobiđu filtere respiratornog trakta i lako dođe do pluća. Molekuli koji izlaze iz vozila bez DPF-a,FAP-a su definisani veličinom PM10 (mikročestice), maksimum koji može da izazove astmu. Molekuli koji izlaze iz vozila sa DPF-om,FAP-om su definisani PM2 (nanočestice), oni indukuju u tumorima. Definicija ovog filtera kao "zelene" je netačna jer se to dešava samo u standardnim uslovima filtera, zbog toga se ne smatra sve što se dešava kasnije u fazi regeneracije. U velikim gradovima, nakon uvođenja u 2007. godinu ili više, prijavljeno je neverovatno povećanje bolesti povezanih sa finim česticama i većim globalnim zdravstvenim autoritetima prepoznali su uređaj za čestice filtera kao opasan po ljudsko zdravlje, mnogo opasniji od starih katalizatora. 


Injektori


Tokom faze regeneracije injektori povećavaju učestalost njihovog rada, često dostižući maksimalni limit koji je zadat od proizvođača. Ovo dovodi do povećanja temperature i ranog habanja od smanjenja životnog ciklusa motora.Zašto se povećava nivo ulja kod vozila sa DPF-om?


Nije da sav dodati dizel u procesu regeneracije završi u DPF, deo toga nesagorelog goriva ostaje na zidovima cilindra i meša se sa motornim uljem. To je razlog zašto tokom održavanja vozila često nalazimo da nivo ulja prelazi maksimalnu granicu, očigledno je mešavina ulja i dizela opasna za motor.Šta će se dogoditi sa turbinom?


Turbine vozila opremljene DPF-om,FAP-om su prisiljene da rade na višim temperaturama i manje čistim uslovima jer DPF ,FAP blokira izduvni gas i olakšava stvaranje opasnih materija za motor koji zahvaljujući recirkulacionom ventilu izduvnih gasova EGR-u (drugi glavni uzrok neuspjeh savremenih dizelskih vozila) će se ponovno uspostaviti u recilkliranje. Tako će kroz turbo i usisnu granu proći nekoliko puta prljave smeše koje oštećuju komponente turbo kompresora i senzore pritiska na usisnoj grani.
 Zašto ne radi regeneraciju?


Postoje dve vrste regeneracije, automatizovano i prisilno. Automatska regeneracija aktivira kontrolna jedinica kada vozilo ispunjava određene zahteve koje variraju od modela do modela, uključujući brzinu vozila (npr. Veću od 100 km / h), brzinu motora (npr. Veća od 2500 o / min) i temperaturu filtera čestice (npr. veće od 650 ° C). Proces regeneracije počinje da donosi značajne prednosti nakon oko 30 minuta, ovo vreme je idealno za vozila koja putuju na velike udaljenosti svakog dana, čak i na autoputu. Za one koji putuju na kratkim rastojanjima, regeneracija se ne može započeti ili biti prekinuta unapred, što dovodi do zapušavanja filtera. Prisilna regeneracija se radi u servisu pod određenim uslovima.

bottom of page