top of page

Anti-Lag System  ALS

Šta je Anti - Lag System (ALS)

 

Sistem protiv zastoja (ALS, Misfiring Sistem) je metoda dizajnirana da smanji kašnjenje odziva turbopunjača. Zahvaljujući tome, efikasnost turbo motora je maksimalan. Sistem postoji od 80-ih godina prošlog veka, ali u današnje vreme postaje sve važniji, posebno kada se kapaciteti motora konstantno smanjuju.
 Kako funkcioniše sistem 


Turbo kašnjenje je pojava na koju negativno utiče reakcija gasa zbog inercije rotirajućih komponenti u turbopunjaču. U praksi je  kašnjenje između pritisknja na pedalu gasa i stvarnog odaziva na povećanja snage dobijene od turbopunjača. Ovo kašnjenje se javlja kod svih turbopunjača, što je veći turbopunjač, to je veće kašnjenje.
Kašnjenje je svojstveno za dizajn turbopunjača jer se oslanjaju na izduvne gasove. Svaki rotor turbine  ima svoju težinu, kao rezultat toga morate sačekati dok se obrtaji u motoru i pritisak izduvnih gasova ne poveca. Zbog ovakvih karakteristika turbo motori, uličnih ili trkačkih automobila koji proizvode snagu na velikim turbo punjačima, imaju veoma lošeg odziva na gas.

 

Sistem anti -lag funkcioniše tako što namerno sagoreva vazduh i gorivo u kućištu turbopunjača. ECU doziranje goriva u izduvnu granu i oslanja se na visoke temperature okolnih komponenti da bi zapalili smešu. Ovo sagorevanje obezbeđuje neophodnu silu da se turbina okreće, čak i kada motor u fazi kočenja. Kao rezultat toga, turbopunjač se uvek rotira i stvara korisnu količinu vazduha.
 

Nedostatak ovoga je što sile sagorevanja u kućištu turbine izazivaju velika naprezanja na podsklopove turbopunjača i značajno skraćuju vek trajanja ovih skupih delova. 


Anti - Lag izuzetno povećavaju performanse vozila sa turbo punjenjem, ali zbog destruktivno visokih pritisaka i temperatura koje ovi sistemi stvaraju, možda biste želeli da razmislite o drugom pristupu ako imate ograničen budžet

   PREDNOSTI:
Povećane performanse motora zbog pojačanja turbopunjača
Povećana efikasnost kompresora u celosti.
Pucanje i plamen iz auspuha

   NEDOSTACI:
Kratak vek trajanja turbopunjača i motora
Kratak vek trajanja katalizatora
ALS može biti ilegalan 
Sistem stvara veliku buku
Nije pogodan za javni saobracaj

bottom of page